Tuesday, March 1, 2016

สติกเกอร์พีวีซี

สติกเกอร์พีวีซี

หนึ่งในป้ายที่ทำได้จำนวนมากในเวลาสั้น เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการความคงทนนัก คือใช้งานในที่ร่ม ไม่ถูกน้ำบ่อย ก็คือป้ายที่ทำจากกระดาษและพิมพ์สีลวดลายต่างๆ ลงไป อย่างไรก็ตามกระดาษก็มีหลายเกรด รวมทั้งกาวด้านหลังด้วยซึ่งต้องเลือกให้ดี ไม่เช่นนั้นเมื่อแกะออกอาจจะสร้างความเสียหายให้กับผิวของเครื่องจักรที่เรานำป้ายไปติดได้ และกระดาษเปล่าๆ ก็ทำเป็นป้ายได้ไม่ดีนัก ควรมีการเคลือบผิวหลังการพิมพ์อีกชั้นหนึ่งด้วยจึงพอใช้งานได้ดี

ถ้าจะให้ป้ายที่ผลิตด้วยการพิมพ์มีความทนทานมากขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ควรเลือกวัสดุเป็นสติกเกอร์พีวีซีจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ ว่าเหนียว ทนทาน แต่ไม่สร้างความเสียหายให้กับพื้นผิว และได้รับการพิมพ์ ตัดขอบให้สวยงาม รวมทั้งอาจจะได้รับการเคลือบผิวพิเศษ (เคลือบยูวี) ก็จะทำให้ป้ายสติกเกอร์เล็กๆ นี้ใช้งานได้ดีตลอดอายุปกติของมัน ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ