ป้ายติดเครื่องจักร-ป้ายชื่อเครื่องจักร

ป้ายติดเครื่องจักรเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จำเป็นต้องมีติดไว้กับตัวเครื่อง เพราะนอกจากจะเป็นป้ายชื่อเครื่องจักรหรือที่เรียกว่าเนมเพลทที่บอกว่าเครื่องจักรเหล่านั้นเป็นเครื่องอะไรมีใครเป็นผู้ผลิตแล้ว ยังมีป้ายติดเครื่องจักรอีกส่วนหนึ่งที่ต้องติดไว้เพื่อบอกว่าสวิทช์ต่างๆ ทำงานอย่างไรหรือทำหน้าที่ควบคุมอะไร นอกจากนั้นยังอาจจะมีป้ายติดเครื่องจักรอื่นที่ผู้ปฏิบัติการจำเป็นต้องรู้เพื่อประกอบการใช้งานเครื่อง ทั้งเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องและความปลอดภัยในการทำงานของทั้งเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ นอกจากป้ายชื่อเครื่องจักรทำหน้าที่บอกชื่อผู้ผลิตแล้วในหลายกรณียังจำเป็นต้องบอกคุณสมบัติจำเพาะหรือสเป็คต่างๆ ของเครื่องจักรนั้นด้วย รวมถึงป้ายติดเครื่องจักรหลายป้ายยังบอกการแก้ไขเครื่องอย่างเร่งด่วนเมื่อมีสิงผิดปกติเกิดขึ้น บางครั้งสำคัญขนาดบอกการแก้ไขในกรณีเกิดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด เป็นผู้ชำนาญในการผลิต ป้ายติดเครื่องจักร-ป้ายชื่อเครื่องจักร มานานกว่า 10 ปี สามารถติดต่อปรึกษาหรือสั่งทำได้ค่ะ
ป้ายชื่อเครื่องจักรสแตนเลสกัดกรด
ป้ายชื่อเครื่องจักรผลิตจากสแตนเลสกัดกรดลงสีหลายสี
 
 
ป้ายติดเครื่องจักร
ป้ายติดเครื่องจักรกำกับปุ่มสวิทช์ควบคุม (พลาสติกสองชั้นเซาะด้วยเลเซอร์)

ป้ายชื่อติดเครื่องจักร
ป้ายชื่อติดเครื่องจักรและป้ายกำกับสวิทช์  (พลาสติกสองชั้นเซาะด้วยเลเซอร์)
 
ป้ายกำกับสวิทช์ติดเครื่องจักร
ป้ายกำกับสวิทช์ติดเครื่องจักร  (พลาสติกสองชั้นเซาะด้วยเลเซอร์)
 
ป้ายติดเครื่องจักร
ป้ายติดเครื่องจักรเป็นแผนผังการทำงานของเครื่อง (สแตนเลสกัดกรดลงสี)
 
ป้ายติดตู้ไฟฟ้า
ป้ายกำกับสวิทช์ติดบนหน้าเครื่องจักหรือตู้ไฟฟ้า  (พลาสติกสองชั้นเซาะด้วยเลเซอร์)