ป้ายแขวนวาล์วและป้ายติดท่อ

ในอาคารใหญ่เล็กทั้งหลายย่อมมีท่อทางต่างๆ จำนวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ ท่อน้ำดับเพลิงทท่อน้ำใช้แล้ว ท่ออากาศ ท่อแก๊ส หรือถ้าเป็นโรงงานโรงพยาบาลก็มีท่อแก๊สหลายชนิด และยังมีท่อลมแรงดันสูงด้วย ท่อเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการปฏิบัติงานและดำเนินกิจการของธุรกิจทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องมีป้ายติดท่อกำกับบอกว่าท่อต่างๆ นั้นเป็นอะไร มีอะไรอยู่ข้างในท่อ มีความดันเท่าไร ปริมาณการไหลเท่าไร อุณหภูมิเท่าไร ล้วนแล้วแต่สำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น

นอกจากนี้ในระบบท่อก็ยังมีวาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลหรือแรงดันของของไหลที่อยู่ในท่อเหล่านั้น วาล์วเหล่านี้ก็ต้องมีการเขียนกำกับเอาไว้ว่าโดยปกติแล้วมันจะต้องอยู่ในสถานะเปิดหรือปิด นอกจากนั้นก็ยังต้องมีชื่อ มีข้อความบ่งบอกว่ามันถูกควบคุมได้อย่างไรจากที่ใดอีก แน่นอนว่าถ้าไม่มีป้ายแขวนวาล์วเขียนกำกับบอกเอาไว้ก็คงไม่มีใครจำได้แน่ ดังนั้นป้ายแขวนวาล์วและป้ายติดท่อจึงมีความสำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อต้องการซ่อมแซม ซ่อมบำรุง หรือตรวจสอบความผิดปกติก็จะต้องสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด เป็นผู้ชำนาญในการผลิตป้ายติดท่อ ป้ายแขวนวาล์วเพื่อบอกการทำงานของวาล์วซึ่งมีหลายรูปแบบ หลายวัสดุและกระบวนการผลิต ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ป้ายติดท่อและป้ายแขวนวาล์วที่ตรงมาตรฐานค่ะ
 
 
ป้ายแขวนวาล์วและป้ายติดท่อ
ป้ายติดต่อระบุด้วยสี สัญญลักษณ์ และตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจน
ป้ายแขวนวาล์วจากวัสดุหลายชนิด และหลากสี พร้อมสายสลิงและคลิปรัด


ป้ายแขวนวาล์วและป้ายติดท่อ
ป้ายแขวนวาล์วอคริลิคเซาะร่องพร้อมสลิงและคลิปรัด
 
ป้ายแขวนวาล์วและป้ายติดท่อ
ป้ายแขวนวาล์วอคริลิคเซาะร่องพร้อมสลิงและคลิปรัด
 
ป้ายแขวนวาล์วและป้ายติดท่อ
ป้ายแขวนวาล์วอคริลิคเซาะร่อง ตัดขึ้นรูปด้วยเลเซอร์
 
ป้ายชื่อวาล์วสแตนเลส