กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์


ซายน์ ซัพพลายเออร์ บริจาคเงินช่วยเหลือราชการ

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ได้เดินทางไปติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสายอากาศสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และวิทยุสื่อสารของราชการ ในการนี้ บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อ
  • โซลาร์เซลล์
  • ระบบควบคุมการประจุแบตเตอรี่
  • แบตเตอรี่
 
เพื่อใช้ในการติดตั้งที่จุดสกัดบ้านบุแม้ว เป็นที่เรียบร้อย พลังงานที่ได้โดยรวมน่าจะเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน และระบบวิทยุสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ในการรักษาผืนป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เราพร้อมทำเพื่อตอบแทนสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ <รายละเอียด>


ซายน์ ซัพพลายเออร์ แสดงสินค้าในงาน Subcon Thailand 2018


เมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงาน Subcon Thailand 2018 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ในงานมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมมากมาย <อ่านต่อ>


Signs Supplier ร่วมงาน Hannover Messe ที่ประเทศเยอรมัน


ในงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแบบบนี้ บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ไม่พลาดในการเข้าร่วมอย่างแน่นอน เราร่วมเดินทางไปกับผู้ผลิตอีกหลายรายจากประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงสินค้าในงาน Hannover Messe 2018 ที่ประเทศเยอรมัน <อ่านต่อ>


บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ร่วมงาน Midest 2018


เมื่อมีโอกาส บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด จะนำสินค้าตัวอย่างไปจัดแสดงให้ลูกค้าต่างประเทศได้ชมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทย และการส่งออกเพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้าบ้านของเรา และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เช่นกัน บริษัทมีโอกาสแสดงสินค้าในงาน Midest 2018 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส <อ่านต่อ>


ซายน์ซัพพลายเออร์บริจาคป้ายให้โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท


เมื่อต้นเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้สนับสนุนป้ายสำหรับติดตั้งหน้าโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุให้กับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทตามรอยพระราชดำริ โดยกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นโครงการตอบแทนสังคมที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา <อ่านต่อ>


บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด บริจาคป้ายร่วมกับโครงการจิตอาสา


นอกจากดำเนินกิจการเพื่อผลิต ป้ายชนิดต่างๆ สำหรับออฟิศ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ยังมีนโยบายสนับสนุนสังคมและชุมชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังที่ทำต่อเนื่องกันตลอดมา เมื่อวันที่ 8-12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บริจาคป้ายที่บันทึกข้อความพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมกับอุปการณ์จับยึดครบครัน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ <อ่านต่อ>


บจก. ซายน์ ซัพพลายเออร์ ร่วมงาน Companed 2017 ประเทศเยอรมัน

บจก. ซายน์ ซัพพลายเออร์ ร่วมงาน Companed 2017 ประเทศเยอรมัน
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย มีความโดดเด่นในความปราณีตเรียบร้อยสวยงาม ป้ายต่างๆ สำหรับเครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า งานระบบต่างๆ ก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีความสวยงามช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของลูกค้ามีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้จริง และทนทาน บริษัทซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตป้ายสำหรับงานอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่าสิบปี เมื่อมีโอกาสเราจะนำผลิตภัณฑ์ไปแสดงให้ลูกค้าและผู้เข้าชมต่างประเทศได้เห็นเสมอ อย่างเช่นในงาน Compamed 2017 นี้ <อ่านต่อ> ซายน์ ซัพพลายเออร์ บริจาคป้ายให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราในฐานะขององค์กรธุรกิจ ที่ทำงานตอบสนองลูกค้า แต่เราก็ไม่ละเลยการตอบแทนสังคมเมื่อสามารถกระทำได้ เมื่อต้นเดือน มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำป้ายบอกทางให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา <อ่านต่อ>


ซายน์ซัพพลายเออร์ ร่วมงาน Subcon Thailand 2017


ทุกปีทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ThaiSubcon, ไทยซับคอนฯ) จะมีการจัดแสดงสินค้า นวัตกรรม และจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ต้องการซื้อและผู้ผลิตที่ต้องการขายหรือเหมาช่วงการผลิต และในปีนี้ที่เมื่อมีโอกาส บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ก็เข้าร่วมงานเหมือนเช่นเคย <อ่านต่อ>


ซายน์ ซัพพลายเออร์ เข้าร่วมงาน Hannover Messe 2017 ประเทศเยอรมนีในระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2017 บจก. ซายน์ ซัพพลายเออร์ ได้ร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม ณ เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี ในการนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงให้กับผู้เข้าชมงานด้วย <อ่านต่อ>


Signs Supplier แสดงสินค้าที่ประเทศสาธารณรัฐเชค
เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้มีโอกาสนำสินค้า ป้ายเนมเพลท ป้ายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจากวัสดุสแตนเลส อลูมิเนียม ด้วยวิธีการกัดกรดและอโนไดซ์ ไปจัดแสดงที่ประเทศสาธารณรัฐเชค ในงานนี้มีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมาก <อ่านต่อ>


Signs Supplier ออกงานพบลูกค้า นวนคร


Signs Supplier ออกงานพบลูกค้า นวนคร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้จัดแสดงสินค้าเล็กๆ น้อยๆ ในงานตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Marketplace @ Navanakorn) ครั้งที่ 3 ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี งานนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์โรงงานต่างๆ มาร่วมออกแสดงอีกเป็นจำนวนมาก และเป็นสถานที่ในการนัดพบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไปด้วยในเวลาเดียวกัน นับว่าประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก <อ่านต่อ> 


ซายน์ ซัพพลายเออร์ ร่วมงาน SUBCON Thailand 2016เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 บริษัทซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้ร่วมแสดงสินค้าจากการผลิตโดยฝีมือของบริษัท ในงาน Subcon Thailand 2016 ที่ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา <อ่านต่อ>


ซายน์ ซํพพลายเออร์ ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน แฮนโนเวอร์เมสส์ ประเทศเยอรมันบริษัท ซายน์ ซํพพลายเออร์ จำกัด เดินทางไปเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน แฮนโนเวอร์เมสส์ ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 งานนี้เป็นงานแสดงสินค้า นวัตกรรม การผลิต การออกแบบ และเทคโนโลยีชั้นสูง จากทั่วทุกมุมโลก <อ่านต่อ>


ซายน์ ซัพพลายเออร์ ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน TAPA 2016
ซายน์ ซัพพลายเออร์ ในฐานะผู้ผลิตป้ายต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ เข้าร่วมงาน TAPA 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงเกี่ยวกับชิ้นส่วนและนวัตกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนที่ใหญ่งานหนึ่งของไทย พร้อมก้าวสู่ตลาดอาเซียนที่กำลังเติบโต <อ่านต่อ>


ซายน์ ซัพพลายเออร์ เข้าร่วมงาน Gastech 2015 ประเทศสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้เก็บกระเป๋าพร้อมตัวอย่างสินค้า นำไปแสดงในงาน Gastech 2015 ซึ่งถือว่าเป็นงานเกี่ยวกับพลังงานที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกก็ได้ ธุรกิจที่เข้าร่วมงานนี้ล้วนเป็นธุรกิจระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบริษัทขุดเจาะ ขนถ่าย โรงกลั่นน้ำมันต่างๆ โดย ซายน์ ซัพพลายเออร์ เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่เข้าร่วมในงานนี้