Wednesday, March 2, 2016

การเคลือบยูวีคืออะไร

การเคลือบยูวีคืออะไร

มีหลายวิธีในการพิมพ์ลวดลาย สี ข้อความต่างๆ ลงบนกระดาษให้เกิดความสวยงาม เริ่มต้้งแต่การเลือกกระดาษ หมึกพิมพ์ วิธีการพิมพ์ และแม้กระทั่งเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ยังสามารถตกแต่งชิ้นงานภายหลังการพิมพ์ได้อีก หนึ่งในวิธีตกแต่งก็คือการเคลือบผิวของชิ้นงานที่ผ่านการพิมพ์ด้วยวัสดุเคลือบผิวต่างๆ กันซึ่งมีทั้งแบบผิวด้าน ผิวมัน ที่วัสดุเคลือบเองก็มีความมันเงาและความทนทานหลายแบบให้เลือก

หนึ่งในการเคลือบผิวที่ให้ความสวยงามคือเคลือบด้วยน้ำยาพิเศษที่แห้งได้รวดเร็วภายใต้แสงเหนือม่วง (Ultraviolet - UV, ยูวี) ที่บางครั้งเรามีการเคลือบจำเพาะที่ที่เรียกว่า สป็อตยูวี โดยต้องมีบล้อคที่ทำหน้าที่พิมพ์น้ำยาลงบนจุดที่ต้องการเคลือบเท่านั้น หลังจากการเคลือบและฉายแสงยูวีให้แห้งแล้วจะทำให้งานพิมพ์สวยงาม จุดที่เคลือบมีความมันเงาโดดเด่น น้ำยาบางชนิดจะทนต่อการขีดข่วน แสงแดด มักใช้กับการพิมพ์ปกหนังสือ โบรชัวร์ หรือแม้กระทั่งเคลือบป้ายก็สามารถทำได้เช่นกัน ติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาเราได้นะคะ