Wednesday, May 2, 2018

Signs Supplier ใน Hannover Messe 2018


เสร็จจากงาน ที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว บริษัท ซายน์ ซํพพลายเออร์ จำกัด นำสินค้าป้ายสวยๆ จากประเทศไทยไปจัดแสดงต่อที่งาน Hannover Messe 2018 เมือง Hannover ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2018 งานนี้เป็นงานแสดงด้านเทคโนโลยีต่างๆ ของประเทศเยอรมัน เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการบริการในหลากหลายรูปแบบ


ในงานมีผู้จัดแสดงกว่าหกพันรายและผู้เข้าร่วมชมหลายแสนคน นอกจากนั้นยังเป็นที่พบปะของผู้ผลิตและนักวิชาการต่างๆ อีกด้วย ในงานมีผู้สนใจสินค้าของบริษัทเป็นจำนวนมาก และในโอกาสต่อๆ ไปบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยต่อไปค่ะ