Sunday, July 21, 2019

ป้ายสติ๊กเกอร์พิมพ์ข้อความมีกาวในตัว


ป้ายอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ออฟฟิศสำนักงานก็คือป้ายสติ๊กเกอร์พิมพ์ข้อความมีกาวในตัว ข้อดีของป้ายชนิดนี้คือสามารถอ่อนตัวเข้ารูปไปกับวัสดุที่ต้องการติดได้ เช่นต้องการติดเข้ากับท่อที่ใช้ขนส่งของเหลว ไอ วัสดุ หรือแก้สต่างๆ สติ๊กเกอร์ก็จะเข้ารูปได้สวยงาม (ถ้าเป็นป้ายชนิดอื่นอาจจะต้องแขวน หรือ ห้อยไว้แทน ซึ่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบด้วย)  และเนื่องจากกระบวนการผลิตป้ายสติ๊กเกอร์พิมพ์ข้อความเป็นการใช้เครื่องพิมพ์พิมพ์ลวดลายหรือข้อความต่างๆ ลงไป ดังนั้นนอกจากตัวหนังสือในภาษาต่างๆ แล้วลูกค้ายังสามารถพิมพ์ภาพ หรือโลโก้ ที่ต้องการได้อีกด้วย  สีของป้ายสติ๊กเกอร์พิมพ์ข้อความมักเป็นสีมาตรฐานของสติ๊กเกอร์เอง หรือ พิมพ์สีลงไป แต่วิธีหลังนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากความผิดเพี้ยนของสีสูงกว่ามาก  ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ