Wednesday, February 13, 2019

ป้ายสติ้กเกอร์พิมพ์ลาย


สติ๊กเกอร์เป็นวัตถุดิบสำคัญอย่างหนึ่งในการทำป้าย เพราะมีสีที่เป็นมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย มีความขุ่นใสของเนื้อวัสดุคงที่ เมื่อมองทะลุแสงหรือตามแสงจะเห็นพื้นผิวราบเรียบไม่ขรุขระหรือเป็นจ้ำ ตัดแต่ง เป็นตัวหนังสือหรือลวดลายต่างๆ และติดกับพื้นผิววัสดุอื่นได้ง่าย

นอกจากนั้นยังมีพื้นผิวที่สามารถใช้หมึกพิมพ์ลงไปได้อีก ซึ่งผู้ผลิตจะต้องเลือกทั้งชนิด ระดับคุณภาพ ของตัวสติกเกอร์เอง และเลือกชนิดหมึกรวมทั้งวิธีการพิมพ์ ให้ถูกต้องตรงตามการออกแบบและการนำป้าย/สัญญลักษณ์นั้นๆ ไปใช้งาน หลังจากนั้นก็นำสติกเกอร์ไปติดลงบนวัสดุฐาน (พลาสติก อคริลิค กระจก แผ่นวัสดุคอมโพสิท หรืออื่นๆ) และอาจจะมีการเคลือบป้องกันอีกขั้นหนึ่งก็ได้

ความสามารถในการพิมพ์ลวดลายลงบนสติกเกอร์ได้ ทำให้สามารถออกแบบป้ายได้หลากหลายขึ้น รองรับลวดลายที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยง่าย แต่ก็ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ผลิตป้ายด้วย  ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อ บจก. ซายน์ ซัพพลายเออร์ ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ