Monday, September 17, 2018

หน้าปัดเครื่องจักร

หน้าปัดเครื่องจักร

ธุรกิจหลักของ บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด คือการผลิตป้ายชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานและโรงงานอุตสากรรม เพื่อส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี  เป็นความจริงที่ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือป้ายชนิดต่างๆ ที่ผลิตจากวัสดุและกระบวนการมากมาย ตั้งแต่ป้ายจราจร ป้ายความปลอดภัย ป้ายกำกับกระบวนการทำงาน ป้ายกำกับชื่อห้องชื่ออาคาร ป้ายติดเครื่องจักร เนมเพลท ป้ายกำกับปุ่มปรับหรือสวิทช์ของเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรกล ไปจนกระทั่งฉลากสำหรับติดหีบห่อวัสดุทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของลูกค้า  แต่ด้วยความที่เรามีลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นจำนวนมากในหลายอุตสาหกรรม บ่อยครั้งที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้วัสดุพิเศษเพื่อประกอบเข้ากับผลิตภัณฑ์ แต่กลับหาได้ยากหรือไม่อยู่ในคุณภาพที่ลูกค้ายอมรับได้ จึงได้ปรึกษาเราให้ทำการออกแบบและผลิตให้  ทำให้ นอกจากบรรดาป้ายต่างๆ แล้ว เราจึงมี ผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ หลายอย่างที่เกิดจากการพยายามแก้ปัญหาให้กับลูกค้าด้วย ตัวอย่างดังในภาพด้านบนซึ่งคือหน้าปัดของเครื่องจักรที่ลูกค้าให้โอกาสเราเป็นผู้จัดการผลิตให้ ซึ่งทำจากอคริลิค และใช้เทคนิคการทำลวดลายจากด้านหลังทั้งหมด ทำให้สวยงามทนทานไม่หลุดลอก

ด้วยการอยู่คู่กับอุตสาหกรรมไทยและเล็งเห็นถึงการเติบโตไปพร้อมกัน หากลูกค้าต้องการสินค้าพิเศษที่คิดว่าเราสามารถผลิตให้ได้ ลอง ติดต่อเรา เพื่อปรึกษากันก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ