Friday, May 18, 2018

ซายน์ ซัพพลายเออร์ แสดงสินค้าในงาน Subcon Thailand 2018


บริษัท ซายน์ซัพพลายเออร์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตป้ายที่ใช้ประกอบในงานอุตสาหกรรมได้นำผลิตภัณฑ์ป้าย ของเราไปแสดงในงาน พร้อมทั้ง ยินดีตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับป้าย วัสดุในการทำป้ายที่เหมาะสมกับชิ้นงานหรือเครื่องจักรของท่าน บริษัทฯ ร่วมออกแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Subcon Thailand 2018 จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา พบกับเราได้ที่บูธ หมายเลข AR27 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น.


งาน Subcon Thailand 2018 จัดโดย สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดแสดงสินค้า นวัตกรรม และจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ต้องการซื้อและผู้ผลิตที่ต้องการขายหรือเหมาช่วงการผลิต มีบริษัทชั้นนำของไทยและจากทั่วโลกมาจัดแสดงและเยี่ยมชมค่ะ