Sunday, April 1, 2018

ป้ายแม่เหล็ก

ป้ายแม่เหล็ก

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทางกล ทางไฟฟ้า ล้วนมีการทำงานเฉพาะหรือซับซ้อน บางครั้งเครื่องเหล่านี้ต้องการการซ่อมบำรุง หรือต้องการคำสั่งพิเศษใดๆ ในการใช้งานเป็นการชั่วคราว จึงจำเป็นต้องมีการเขียนหรือติดป้ายเอาไว้ที่ตัวเครื่องจักรเพื่อให้ผู้ใช้เห็นและระมัดระวังในการใช้งานเครื่องจักรเหล่านั้น
สำหรับป้ายพวกนี้ บางคนก็ใช้กระดาษกาวแปะไว้บ้าง ใช้เชือกรัดไว้บ้าง หรือแม้กระทั่ง (เชื่อหรือไม่ว่า) ใช้ยางหนังสติ้กรัดเอาไว้ก็มี ซึ่งทราบกันอยู่ว่าบางแบบนั้นหลุดหายได้ง่าย และจะเกิดอันตรายคามมา การติดป้ายโดยใช้กาวต่างๆ ก็ดูพอจะแน่นหนาดี แต่เมื่อจะต้องแกะออก หรือ ติดๆ แกะๆ บ่อยๆ คงเป็นเรื่องน่าเบื่อแน่นอน

แต่ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังมีทาวเลือกอยู่ โดยเราสามารถใช้ “ป้ายแม่เหล็ก” ได้  โดยทั่วไปป้ายแม่เหล็กก็คือการเอาแม่เหล็กมาติดด้านหลังของป้าย แต่ด้วยการที่ป้ายเหล่านี้เป็นป้ายชั่วคราวที่ควรเปลี่ยนข้อความได้บ้าง  จึงมีการออกแบบให้เช็ดข้อความออกได้ด้วย วัสดุหนึ่งที่เหมาะสมคือพีวีซี และจัดการพิมพ์ข้อความตามต้องการ (เว้นตำแหน่งให้เขียนไว้ด้วย) แล้วตัดเย็บติดแถบแม่เหล็กเข้าที่ด้านหลัง เท่านี้ก็ได้ป้ายแม่เหล็กที่ สวยงาม ทนทาน เพิ่มความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งาน ติดต่อเรา เพื่อสั่งทำ ได้เลยนะคะ

คลิปแสดงการตัดเย็บติดแถบ
แม่เหล็กที่ด้านหลังป้ายแม่เหล็ก