Sunday, September 24, 2017

ป้ายแผนผังอะคริลิค

ป้ายแผนผังอะคริลิค

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีลักษณะหลากหลายมาก ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ การทนความร้อน บิดงอ ไปจนกระทั่งความสวยงามต่างๆ กัน พลาสติกชนืดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานมากในวงการป้ายคือ อะคริลิค (อะคริลิค) ที่มีลักษณะ เรียบ ใส ผิวเรียบเป็นมัน ตัด ดัดพับได้ เป็นต้น

การนำอะคริลิคมาทำเป็นป้ายต่างๆ ก็มีวิธีหลากหลาย ย้อนไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเราจะเห็นการนำอะคริลิคมาตัดเป็นอักษรแต่ละตัวแล่วใช้กาวติดตัวอักษรเหล่านั้นลงไปบนแผ่นอะคริลิคพื้นอีกครั้งหนึ่ง (ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นป้ายชนิดนี้กันอยู่บ่อยๆ ส่วนมากมักทำเป็นป้ายชื่อบุคคลวางไว้บนโต๊ะหรือติดประตูห้องทำงาน) ต่อมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้สติกเกอร์ตัดเป็นตัวอักษรแปะติดลงบนแผ่นอะคริลิค ก็ได้ป้ายที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

แต่ในภาพที่แสดงนี้ เป็นป้ายแผนผังที่ทำจากวัสดุอะคริลิค โดยการทำลวดลายทั้งหมดจะอยู่ด้านหลังของแผ่นอะคริลิค ทำให้ไม่ถูกขูดขีดจนลอกเลือนได้ เราสามารถผลิตป้ายลักษณะนี่ได้ สวยงาม ทนทาน ในจำนวนมากเพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้า ท่านที่สนใจสามารถ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาหรือสั่งทำได้นะคะ ขอบคุณค่ะ