Tuesday, June 13, 2017

ซายน์ ซัพพลายเออร์ บริจาคป้ายให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

ซายน์ ซัพพลายเออร์ บริจาคป้ายให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา


เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาบริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้ทำการบริจาคป้ายสำหรับบอกทางให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ทั้งนี้เพื่อประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจะได้สามารถเดินทาง มาร่วมสมทบทุนให้กับโรงเรียนฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ป้ายบอกทาง โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
 
หนังสือตอบรับการบริจาควัสดุจากโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
หนังสือตอบรับการบริจาควัสดุ
จากโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

ในการนี้ บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราที่ได้ปฏิบัติงานเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ด้วยดีตลอดมา ทำให้เรามีโอกาสได้ตอบแทนสังคมอย่างสม่ำเสมอ และเราจะคงนโยบายเช่นนี้ต่อไปเพื่อคืนกำไรให้กับสังคมค่ะ