Monday, October 10, 2016

Signs Supplier แสดงสินค้าที่ประเทศสาธารณรัฐเชค

Signs Supplier แสดงสินค้าที่ประเทศสาธารณรัฐเชค

เมื่อมีโอกาสหรือได้รับการเชิญชวนจากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนบริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ยินดีที่จะเดินทางร่วมเพื่อนำสินค้าและบริการไปเสนอให้ผู้เข้าชมงานได้รับชม ในคราวนี้บริษัทได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐเช็คเพื่อนำสินค้าไปตั้งบูธออกงานให้ลูกค้าได้รับชที่ประเทศ สาธารณรัฐเชค ในระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่ความสวยงามด้วยฝีมือการผลิตที่ปราณีต ไปให้ผู้ใช้ต่างประเทศกาดรู้จักสินค้าไทยมากขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดงาน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ามีอุปการะคุณกับบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทำให้เรามีกำลังใจมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณค่ะ