Tuesday, August 23, 2016

ป้ายสแตนเลสกัดกรดภาษาจีน-ญี่ปุ่น

ป้ายสแตนเลสกัดกรดภาษาจีน-ญี่ปุ่น

แน่นอนว่าป้ายกำกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงป้ายที่บอกการใช้งานและข้อจำกัดของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ควรมีป้ายกำกับข้อมูลจำเพาะเอาไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจาการใช้งาน และการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามบางครั้งข้อความต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องเป็นภาษาอื่นนอกไปจากภาษาไทยและอังกฤษที่เราคุ้นเคยกัน ผู้ผลิตป้ายหลายแห่งอาจจะไม่ชำนาญหรือไม่สามารถทำป้ายในภาษาอื่นให้กับลูกค้าได้ แต่กับบริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ แล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา (ดูภาพประกอบ) เราสามารถทำป้ายในภาษาอื่น เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งอารบิก ให้กับลูกค้าได้โดยไม่มีปัญหา ถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องทำป้ายสแตนเลสกับกรดหรือป้ายชนิดใดก็ตามที่มีภาษาอื่น สามารถติดต่อเรา เพื่อสอบถาม ปรึกษา หรือสั่งทำได้นะคะ ขอบคุณค่ะ