Wednesday, June 15, 2016

ป้ายชื่อติดสายไฟฟ้า (cable marker)

ป้ายติดสายไฟฟ้า (cable marker)


สายไฟฟ้าจำนวนมากมายในโรงงานหรือเครื่องจักรต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการติดชื่อให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการติดตั้งและการซ่อมบำรุง ให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกต่อการทำานทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ลองนึกภาพเล่นๆ ว่าถ้ามีสายไฟภายในโรงงานที่มีลักษณะเหมือนกันขาดสัก 2 เส้น เพียงเท่านี้ก็คงต่อกันยากแล้ว ถ้ามี 5-10 เส้นขาดพร้อมกันคงเสียเวลามากมายถ้าสายไฟแต่ละเส้นไม่ได้ถูกระบุชื่อเอาไว้) ป้ายชื่อติดสายไฟฟ้าหรือ cable marker จะช่วยลดความปวดหัวและเวลาซ่อมบำรุงลงได้อย่างมากมาย  ป้ายชื่อติดสายไฟฟ้าจะมีการเจาะรูด้านข้างและกดอัดเพื่อให้สามารถร้อยเข็มขัดเพื่อรัดกับสายไฟได้โดยง่าย การสลักลงตัวป้ายชื่อติดสายไฟฟ้าของเราใช้เครื่องจักรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ (ถ้าจะว่าไป นอกจากตัวหนังสือเรายังสามารถสลักรูปต่างๆ เช่นโลโก้ได้อีกหากต้องการ) สามารถติดต่อเรา สอบถามรายละเอียด และสั่งซื้อได้นะคะ ขอบคุณค่ะ