Wednesday, May 18, 2016

ป้ายติดตู้ไฟฟ้าตามสั่ง

ป้ายติดตู้ไฟฟ้าตามสั่ง

ตู้ควบคุมไฟฟ้านับว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นที่รวบรวมของชุดควบคุมและสวิตไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำให้เครื่องจักรทำงานได้ บนตู้ควบคุมไฟฟ้าเหล่านี้จำเป็นต้องมีป้ายติดไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นตู้อะไร สวิตต่างๆ นั้นมีหน้าที่อะไร ส่วนใหญ่แล้วชื่อของตู้ควบคุมทั้งหลายและหน้าที่การทำงานของสวิตซ์ไฟฟ้ามักเป็นคำเฉพาะสำหรับโรงงานนั้นๆ จึงมีความต้องการป้ายบอกชื่อและบอกการทำงานที่มีข้อความเฉพาะเหล่านี้ ซายน์ ซัพพลายเออร์ เป็นผู้ผลิตป้ายติดตู้และสวิตไฟฟ้าตามที่ลูกค้าสั่งทำ ด้วยวัสดุ รูปร่าง และข้อความที่ลูกค้าต้องการ สามารถ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาได้นะคะ