Thursday, December 24, 2015

ไมมิคบอร์ดอลูมิเนียมอโนไดซ์


ไมมิคบอร์ด
ไมมิคบอร์ดเป็นส่วนสำคัญที่มักอยู่กับระบบควบคุมต่างๆ ถ้าถามว่ามันคืออะไร มันก็คือแผนภาพหรือแผนผังที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นลักษณะทางกายภาพคร่าวๆ ของส่วนงานจริง ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักร อาคาร ระบบ หรือแม้แต่อาณาบริเวณใหญ่ๆ เช่นสนามกีฬาทั้งสนามก็ได้ ไมมิคบอร์ดมักอยู่ในห้องควบคุมระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบท่อส่งลม ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ไมมิคบอร์ดอาจจะมีตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่นหน้ากระดาษเขียนหนังสือ ไปจนกระทั่งครึ่งค่อนของฝาผนังห้องก็ได้ วัสดุที่ใช้ทำไมมิคบอร์ดที่เป็นที่นิยมก็เช่น อลูมิเนียมอโนไดซ์ (ตามภาพด้านบน) และ สแตนเลสกัดกรด และมักมีการเจาะรูมากมายเพื่อใส่สวิทช์ไฟฟ้าและ/หรือหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานต่างๆ ดังนั้นจึงควรผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานกับอุตสาหกรรมต่างๆ เท่านั้น อย่าลืมติดต่อ บ. ซายน์ ซัพพลายเออร์ จก. เมื่อต้องการทำไมมิคบอร์ดนะคะ เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ