Tuesday, April 19, 2016

สติกเกอร์ติดตู้ไฟฟ้า

สติกเกอร์ติดตู้ไฟฟ้า
บางครั้งผู้ใช้งานเครื่องจักรต่างๆ หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าอาจจะต้องการป้ายบอกการทำงานของสวิทช์ไฟฟ้าหรือสวิทช์ควบคุมเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่อยากแกะหรือรื้ออุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนใหม่ เราสามารถดัดแปลงได้โดยการทำสติกเกอร์เพื่อติดกับสวิทช์เหล่านั้นซึ่งจะให้ความประหยัดกับลูกค้าได้มาก แม้จะไม่ทนทานเท่ากับ ป้ายพลาสติกพีวีซีเคลือบผิว หรือ ป้ายติดอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทำจากพลาสติกสองชั้น แต่ก็พอใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ต่อเมื่อมีเวลามากขึ้นหรือใช้งานในเชิงถาวรมากขึ้นลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนจากป้ายที่เป็นสติกเกอร์ติดตู้ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นป้ายที่ทนทานขึ้นภายหลัง ท่านที่ต้องการสติกเกอร์ติดตู้ไฟฟ้าสามารถ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาและสั่งทำได้นะคะ ขอบคุณค่ะ