Sunday, April 17, 2016

ป้ายตั้งพื้นตามสั่ง

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายบอกสิ่งต่างๆ นั้นมีความสำคัญมาก ที่จำเป็นที่สุดคือการบอกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีอยู่เพื่อให้ผู้ผ่านไปมาได้ทราบและระมัดระวัง ป้ายอาจจะถูกติดตั้งไว้หลายที่เช่น บนเสา บนผนังต่างๆ และอีกบริเวณที่ติดตั้งได้คือพื้นทางเดิน ป้ายตั้งพื้นเป็นป้ายชนิดหนึ่งที่เห็นได้เด่นชัด (ถ้าไม่เห็นก็ต้องเดินชนกันบ้างล่ะค่ะ) ป้ายตั้งพื้นตามสั่งจัดอยู่ใน งานสั่งทำพิเศษ ของเรา มักใช้เป็นป้ายบอกทางหรือบอกอันตรายที่มีอยู่ เช่น ป้ายตั้งพื้นระบุว่าพื้นลื่น ป้ายตั้งพื้นระบุว่าพื้นกำลังถูกซ่อมแซมและไม่แข็งแรง ป้ายตั้งพื้นที่บอกทิศทางไปยังห้องประชุมหรือตึกต่างๆ เป็นต้น ป้ายตั้งพื้นที่ดีต้องทนทานไม่กรอบแตกง่าย พับเก็บได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน ป้ายตั้งพื้นตามสั่งสามารถสั่งข้อความและรูปภาพได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาหรือสั่งซื้อได้นะคะ ขอบคุณค่ะ