Tuesday, March 15, 2016

ป้ายติดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ป้ายติดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ป้ายติดเครื่องจักร ส่วนมากก็คงเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดา หรือไม่ก็มีการเจาะรูกลมๆ ที่ขอบเพื่อให้สามารถยึดติดกับเครื่องจักรได้ในกรณีที่ใช้ สกรู โบลท์ หรือริเว็ต แต่หลายกรณีป้ายเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแต่รูปทรงสี่เหลี่ยมแต่เป็นรูปร่างแปลกที่ต้องมีขนาดพอดีใส่ลงไปใน ร่อง ช่อง ของเครื่องได้พอดี ป้ายเหล่านี้มักเป็นพวกป้ายสำหรับตู้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สามารถทำได้จากวัสดุหลายอย่างและหลายกระบวนการให้เลือก ในภาพเป็นป้ายติดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพลาสติกสองชั้นสลักด้วยเลเซอร์สำหรับกล่องสวิทช์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ลูกค้าที่สนใจสามารถ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษา สอบถาม หรือสั่งทำได้ตลอดเวลาค่ะ