Saturday, January 6, 2018

ป้ายสวิทช์ไฟฟ้าพร้อมกาวสองหน้า


ตู้ไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือบนอาคารต่างๆ มักมีสวิทช์หรือหลอดไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์ไฟ้าต่างๆ มากมาย ถ้าไม่มีป้ายกำกับสวิทช์ไฟฟ้าและหลอดไฟเหล่านี้เอาไว้คงเป็นการยากที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถจำได้ว่าสวิทช์แต่ละอันหรือหลอดไฟแต่ละหลอดทำหน้าที่หรือบอกอะไรเรา ในบางกรณีถ้าผู้ปฏิบัติงานมัวเสียเวลาในการหาว่าสวิทช์หรือหลอดไฟเหล่านั้นคืออะไรก็จะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออย่างน้อยก็ไม่สะดวกในการใช้งานได้  ป้ายกำกับสวิทช์เหล่านี้จึงมีความจำเป็นมากที่จะต้องติดตั้งเอาไว้บนตู้ไฟฟ้าและแน่นอนว่าในหลายกรณีถ้าไม่มีป้ายกำกับสวิทช์เหล่านี้เอาไว้ก็จะไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานหลายอย่างได้

หลายครั้งป้ายที่นำไปติดบนตู้ไฟฟ้าเพื่อกำกับการทำงานของสวิทช์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟต่างๆนั้นอาจจะไม่ได้มีรูปร่างเพียงกลมๆ หรือสี่เหลี่ยมเท่านั้น แต่มีรูปร่างตามลักษณะของสวิทช์นั้น ทั้งนี้อาจจะเพื่อให้ติดตั้งลงไปได้หรือเพื่อให้เกิดความสวยงาม ซายน์ ซัพพลายเออร์ สามารถผลิตป้ายกำกับสวิทช์เหล่านี้ได้ทุกรูปแบบ รูปร่าง และวัสดุ  ป้ายที่แสดงในภาพตัวอย่างเป็นพลาสติกสองชั้นตัดและเซาะร่องด้วยเลเซอร์ จากนั้นติดเทปกาวสองหน้ามาตรฐานสูงไว้เสร็จสรรพ เมื่อลูกค้าได้ป้ายจากเราไปก็สามารถติดตั้งลงบนตู้ไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องวุ่นวายกับการติดเทปให้สวยงามอีก เป็นความสะดวกที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้า ท่านที่สนใจสามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถาม ปรึกษา หรือสั่งซื้อ สั่งทำ ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ