Saturday, November 25, 2017

ป้ายชื่อสายไฟ-ป้ายชื่อท่อสแตนเลส สวยทน ไม่ลอกเลือน

ป้ายชื่อสายไฟ-ป้ายชื่อท่อสแตนเลส สวยทน ไม่ลอกเลือน
ในงานระบบอาคาร หรือโรงงานขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการเดินสายไฟต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นสายสำหรับไฟฟ้ากำลัง สายไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรกลไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งสายท่อทางอย่างอื่นที่ไม่ใช่สายไฟฟ้าด้วยเช่น ท่อลม ท่อแก๊ส ท่อสุญญากาศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำสัญลักษณ์เพื่อบอกกับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งช่างซ่อมให้สามารถรู้ได้ว่าสายไฟและท่อทางต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับอะไร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้งานและการซ่อมบำรุงอันอาจจะนำมาให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านธุรกิจและอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ผู้ปฎิบัติการหรือซ่อมบำรุงนั้น
 
การทำสัญลักษณ์ให้กับสายไฟต่างๆ เหล่านี้ บริเวณที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือที่จุดเริ่มต้นและสุดท้ายของสายไฟหรือท่อนั้น นอกจากนั้นยังอาจจะต้องทำสัญลักษณ์ตลอดเส้นทางที่สายไฟฟ้าหรือท่อนั้นวิ่งผ่านไป ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการ ซ่อมบำรุงเพราะถ้าหากต้องทำงานที่จุดกึ่งกลางของท่อทางหรือสายไฟต่างๆ จะได้ไม่ต้องไล่กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือจุดสุดท้ายแล้วย้อนกลับมาถึงบริเวณที่จะทำงาน
 
วัสดุที่สามารถทำเป็นป้ายสัญลักษณ์สำหรับสายไฟฟ้าหรือท่อทางต่างๆ มีได้หลายประเภทรวมทั้งวิธีในการสร้างสัญลักษณ์ก็มีได้หลากหลาย แต่ที่เรานำเสนอในครั้งนี้เป็นป้ายชนิดสแตนเลส (เลือกเกรดได้ เช่น SS304 หรือ SS316 เป็นต้น) และทำสัญลักษณ์โดยการตอกสลักลงไปบนตัวป้าย ทำให้ตัวหนังสือติดอยู่คงทนถาวรไม่ลอกเลือนตลอดอายุการใช้งาน เราสามารถทำป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ด้วยตัวเลขวิ่ง (running  number) ที่ไม่เหมือนกันได้ในราคาปกติ ดังนั้นถ้าลูกค้าสามารถบอกได้ว่าต้องการตัวเลขใดอยู่บนป้ายชื่อสายไฟหรือชื่อท่อเหล่านี้บ้างเราก็สามารถจัดทำให้ได้เลยโดยไม่ต้องไปตอกทำเครื่องหมายเอาเองโดยคิดราคาเดียวกัน
 
ลูกค้าที่สนใจสามารถ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ