Sunday, August 20, 2017

ป้ายติดเครื่องจักรสติกเกอร์พีวีซีผิวมันคล้ายโลหะ

ป้ายติดเครื่องจักรสติกเกอร์พีวีซีผิวมันคล้ายโลหะ

เทคโนโลยีที่ดีขึ้นในทุกวันนี้ทำให้การผลิตวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมต่างๆ สวยงามและทนทานมากขึ้น วัสดุจำพวกกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุผสมของทั้งสองก็เช่นเดียวกันที่มีการพัฒนาไปมาก ตัวอย่างเช่น แผ่นสติกเกอร์พีวีซีที่มีการเคลือบผิวอย่างสวยงาม มองเผินๆ แล้วมีลักษณะคล้ายโลหะ เป็นต้น

เราสามารถนำวัสดุพีวีซีผิวมันคล้ายโลหะดังกล่าวมาพิมพ์เป็นป้ายติดเครื่องจักรต่างๆ จะได้ป้ายที่สวยงาม แม้ความทนทานในระยะยาวจะสู้ป้ายโลหะแท้ๆ เช่น อลูมิเนียมอโนไดซ์ หรือ สแตนเลสกัดกรด ไม่ได้ แต่ก็พอใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งตามราคาที่ต่ำกว่า ท่านที่สนใจสามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถาม ปรึกษา หรือสั่งซื้อได้นะคะ ขอบคุณค่ะ