Sunday, May 8, 2016

ป้ายชื่อสายไฟฟ้า (cable marker)

ในโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีสายไฟจำนวนมากทั้งสายไฟฟ้ากำลัง สายไฟควบคุมต่างๆ รวมทั้งสายเคเบิ้ลกลไกอีกมากมาย สายไฟเหล่านี้มีจำนวนมากและลักษณะเหมือนกันไปหมด การระบุให้ชัดเจนด้วยป้ายชื่อสายไฟหรือ cable marker จึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะในระหว่างการติดตั้งหรือการซ่อมบำรุง สายไฟฟ้าต่างๆ ควรมีป้ายชื่ออยู่ตลอดเส้นไม่เฉพาะที่ปลายสายต่างๆ เท่านั้น แต่ช่วงกลางของสายไฟก็สำคัญและจำเป็นด้วยเช่นกัน ป้ายชื่อสายไฟฟ้าเหล่านี้สามารถทำได้จากหลายวัสดุ ตั้งแต่ พลาสติกสองชั้นเซาะร่อง สแตนเลสกัดกรด หรือแผ่นสแตนเลสและทำเครื่องหมายลงไป (เช่น ภาพประกอบนี้) ตามที่ลูกค้าต้องการ เมื่อท่านต้องการป้ายชื่อสายไฟฟ้า (cable marker) สามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ค่ะ