Tuesday, May 3, 2016

รับสลักข้อความลงบนเนมเพลท-แผ่นโลหะ

รับสลักข้อความลงบนเนมเพลท-แผ่นโลหะ
เนมเพลทในงานอุตสาหกรรมมีหลากหลายชนิด บางครั้งลูกค้าสามารถกำหนดข้อความทั้งหมดให้กับเราเพื่อผลิตเนมเพลทสำเร็จรูปให้ได้ แต่ในหลายกรณีลูกค้าก็ไม่พร้อมหรือไม่สามารถกำหนดข้อความที่ต้องการพิมพ์ลงบนเนมเพลทเหล่านั้นได้ จำเป็นต้อง เว้นช่องว่างเอาไว้ (เช่นในภาพนี้) เพื่อการเขียนหรือสลักข้อความลงในภายหลัง สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายครั้งลูกค้าไม่สะดวกในการสลักข้อความลงบนเนมเพลทเหล่านี้ เราจึงมีบริการนี้เตรียมไว้สำหรับท่าน ซึ่งการสลักข้อความลงบนเนมเพลทหรือแผ่นโลหะเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งบนอลูมิเนียม และสแตนเลส ตามที่ต้องการ นอกจากนั้นยังประยุกต์ใช้กับการสลักเพื่อเป็นป้ายชื่อสายไฟฟ้าและสายควบคุมต่างๆ (cable tag, cable id) ได้อีกด้วย สามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามและสั่งซื้อสั่งทำได้นะคะ ขอบคุณค่ะ