Monday, January 25, 2016

‎ป้ายแขวนวาล์ว ‬รูปร่างตามสั่ง

ป้ายแขวนวาล์ว-รูปร่างตามสั่ง

ป้ายเล็กๆ เหล่านี้มีความสำคัญอย่างที่มองข้ามไปไม่ได้ ในโรงงาน ตึกขนาดใหญ่ต่างๆ ล้วนมีวาล์วควบคุมของไหลต่างๆ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ำ แก้ส สารเคมีต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีป้ายแขวนวาล์วหรือป้ายควบคุมวาล์วติดอยู่ ถ้าไม่มีป้ายแขวนวาล์วเหล่านี้ติดตั้งที่ตัววาล์วเอาไว้ จะทำให้การทำงานต่างๆ ยากขึ้นมาก รวมทั้งเกิดอันตรายกับทรัพย์สินและอาจจะถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตป้ายเหล่านี้ตาม สี ข้อความ รูปร่างลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ ทำได้จากวัสดุหลายประเภททั้งอคริลิค สแตนเลส พลาสติดสองชั้น บริการถูกต้อง รวดเร็ว ติดต่อเราได้เลยนะคะ